Herb Buska-Zdroju

Informacja

Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Moduł „Wirtualna Mapa” jest multimedialną prezentacją Buska-Zdroju przygotowaną w roku 2005. Jest to zamknięty program, w którym autor nie przewidział możliwości zmiany prezentowanych treści, stosownie do zmieniającej się rzeczywistości miasta, bez ingerencji w jego wewnętrzną strukturę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie praw autorskich, taka aktualizacja wymaga uzgodnienia i akceptacji autora „Wirtualnej Mapy” oraz wiąże się z kolejnymi kosztami.

Jako, że treść merytoryczna programu – plan miasta, prezentowane obiekty i miejsca – nie uległy prawie zmianie, jedynie w samorządzie buskim inne osoby piastują dziś niektóre stanowiska – uznaliśmy, że nie ma potrzeby ingerowania w program i ponoszenia dodatkowych kosztów, przy okazji podobnych zmian.

Program „Wirtualna Mapa” ukazuje buską rzeczywistość – wizualną, jak i personalną - na czas, w którym został on przygotowany.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej ustawą o dostępie do informacji publicznej, aktualne informacje na temat Urzędu Miasta - jego funkcjonowania, podejmowanych działań i osób piastujących poszczególne stanowiska – prezentowane są na gminnej stronie BiP - Biuletynu Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
mgr Piotr Wąsowicz

Panorama Miasta Busko-Zdrój